Kendiniz Hakkında

Yorumlar · 276 Görüntüleme

Kendini anlatma, kendin hakkında bilgiler verebilme ile ilgili örnek cümleler, diğer örnek cümleler ve kendini taktım etme sol menüden Diyaloglar başlığı altındaki Das Vorstellen temasında bulacaksınız.

- Almanca / Türkce ( Okunusu )

 

- Kibarca, tanımadığınız birine sorarken
- Wie heissen Sie ? / Adiniz nedir? ( vi: haysın zi: )
- Ich heisse .......  / Adim........ dir. (ih haysı ...... )
 
- Arkadas veya yakin oldugunuz birine sorarken
- Wie heisst du ? / Adin ne? ( vi: hayst du )

 

- Kibarca, tanimadiginiz birine sorarken
- Sind Sie Deutscher? / Almanmisiniz ? (zint zi: doyçır )
- Nein, Ich bin ein Türke. / Hayir, Türküm.  (nayn, ih bin ayn türkı)
- Ich komme aus der Türkei / Türkiyeden geliyorum ( ih kome aus deı türkay)
 
- Arkadas veya yakin oldugunuz birine sorarken
- Bist du Deutscher? / Almanmisin ? (bist du doyçır )
 
- Kibarca, tanimadiginiz birine sorarken
- Wie alt sind Sie? / Kac yasindasiniz ? ( vi: alt zint zi:)
- Ich bin ..... Jahre alt./ ..... yasindayim ( ih bin  .... ya:rı alt)

 

-Was sind Sie von Beruf ? / Mesleginiz nedir? (vas zint zi: fon beru:f)

- Ich bin ein Schüler (Lehrer, Arzt, Arbeiter...) / Ben bir Ögrenci (ögretmen, doktor, isci...)  ih bin ayn şü:lır ( le:rır, a:rtst, arbaytır...)

 

- Wo wohnen Sie ? / Nerede oturuyorsunuz ( vo vo:nın zi: )

- Ich wohne in Berlin / Berlinde oturuyorum ( ih vo:nı in Berlin)

- Ich bleibe bei mein Onkel. / Amcamda kaliyorum. (ich blaybı bay may:n onkıl)

 

- Was  machen Sie in Deutschland ? / Almanyada ne yapiyorsunuz ( vas mahı:n zi in doyçlant)

- Ich lerne hier Deutsch. / Burada almanca ögreniyorum (ih lerne hiya doyç )

 

- Sind Sie verheiratet ? / Evlimisiniz ? ( zint zi: ferhayra:tıt )

- Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. / Evliyim ve iki cocugum var ( ih bin ferhayra:tıt  und habe zıvay Kinder.)

- Ich bin nicht verheiratet./ Evli degilim ( ih bin niht ferhayra:tıt )

 

- Ich  bin 1 .80 meter gross / Boyun 1 metre 80 santimdir. ( ih bin ayn me:tır ahzig gro:s)

- Meine Hobbies sind Kino, Sport und Buch Lesen. / Hobilerim sinema, spor ve kitap okumak

Yorumlar